Headlines
Published On: Tuesday, July 17, 2012
Posted by Kesatuan Mahasiswa Kelantan Jordan

Persatuan Mahasiswa Malaysia Di Jordan Yang Berdaftar

Persatuan Mahasiswa Malaysia Di Jordan

Mahasiswa Malaysia Di Jordan diletakkan dibawah seliaan Jabatan Penuntut Malaysia Jordan (Education Malaysia Jordan, EMJ), sebuah jabatan di bawah Kedutaan Malaysia Amman. sebarang urusan berkaitan universiti dan pembelajaran di Jordan boleh dirujuk kepada jabatan ini. Untuk memudahkan pengurusan mahasiswa, beberapa persatuan pelajar ditubuhkan sebagai wakil mahasiswa.

Majlis Perwakilan Mahasiswa Malaysia Jordan (MPMMJ)

MPPMJ merupakan persatuan mahasiswa induk yang berfungsi menyelaras pengurusan Persatuan Zon (PZ) dan Badan Kebajikan Anak Negeri (BKAN). MPMMJ menjadi wakil tertinggi mahasiswa di Jordan.

Persatuan Zon (PZ)

Persatuan Zon berfungsi sebagai wakil mahasiswa di setiap mantiqah yang tertentu. PZ memainkan peranan menjaga kebajikan mahasiswa di setiap mantiqah. Selain itu PZ juga bertindak menyusun aktiviti kemasyarakatan, pembinaan insan dan akademik buat mahasiswa.

Badan Kebajikan Anak Negeri (BKAN)

Badan Kebajikan anak Negeri berfungsi menjaga kebajikan mahasiswa berdasarkan negeri disamping mengurus pinjaman, dermasiswa atau bantuan umum pembiayaan pelajaran oleh organisasi kerajaan negeri seperti Pusat Zakat dan Majlis Agama Islam.

About the Author

Posted by Kesatuan Mahasiswa Kelantan Jordan on 9:28:00 AM . Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 . Feel free to leave a response

By Kesatuan Mahasiswa Kelantan Jordan on 9:28:00 AM . Filed under , . Follow any responses to the RSS 2.0 . Leave a response

0 cadangan dan kritikan membina for " Persatuan Mahasiswa Malaysia Di Jordan Yang Berdaftar "

Post a Comment

Tv Kmkj

    Blog Archive