Headlines
Published On: Saturday, September 3, 2011
Posted by Kesatuan Mahasiswa Kelantan Jordan

~ SENTUHLAH HATI MEREKA ~


Perumpamaan agung

Seni menjinakkan hati bersumber dalam rangkaian turun menurun dan sistematik dan jejak perjalanan hidup Nabi Muhammad s.a.w..warisan dan dakwahnya..Hingga kita dapat mengingat dan menjadikannya sebagai sumber pengajaran yg sangat berharga.Sebagaimana para ulama terdahulu mempelajarinya.
Di sini kita akan mengemukakan beberapa unsur berdasarkan apa yang akan membentuk seni agung tersebut

1 - Mengendalikan emosi

Allah s.w.t  telah menyebutkan unsur -  unsur  pokok seni ini di dalam kandungan umum al-quran,begitu juga Rasulallah s.a.w dalam berbagai pesanan,perbuatan dan perilakunya yang mulia
Allah s.w.t berfirman :
Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan  ( kesalahan ) manusia.Allah menyukai  orang – orang yang berbuat kebajikan                 ( Ali imran )
Para Ulama berkata terdapat  3 tahap dalam mengendalikan emosi :


1) Tahap Pertama
2) Tahap kedua
3) Tahap yang mengutamakan kebaikan

Tahap pertama : Jika seseorang disakiti,maka ia akan menahan emosinya.Inilah tingkatan yang paling rendah,ia terus berusaha untuk menahan emosinya ,namun tidak mampu menularkannya kepada orang lain dan tidak mahu mencari-cari masalah..

Tahap kedua : jika dia semakin mampu dan mantap ,ini dutujukan pada orang yang menyakitinya.lalu ia berkata kepadanya : semoga Allah s.w.t mengampunimu..

Tahap ketiga : Jika dia bertambah mantap,maka dia akan membalasnya dengan berbuat baik.Perkara ini  ditujukan dengan memberi hadiah kepada orang yang menyakitinya @ mengunjungi dan bersalam tangan dengannya serta menghargainya..
Pakar sejarah membuktikan ,pada suatu kali ,seorang pelayan datang menghampiri  Harun ar Rasyid dengan membawa air panas.Namun tanpa sengaja ,teko yang berisi air panas itu jatuh dan terkena kepala khalifah.Penentu kebijaksanaan urusan-urusan dunia.Maka khalifah Harun ar-Rasyid marah dan menoleh pada nelayan tersebut.
Pelayan cerdik itu berkata ,dan orang-orang yang menahan amarahnya,aku telah mengendalikan kemarahanku:jawab khalifah.Dan orang-orang yang memaafkan manusia ujar pelayan lagi,aku sudah memaafkanmu,ucap khalifah.Dan Allah s.w.t mencintai orang-orang yang berbuat baik,ucap pelayan tanpa ada rasa takut.Pergilah aku telah memerdekakanmu kerana Allah s.w.t  sahut sang khalifah.

2 - Bertoleransi Pada Kesalahan Orang Lain

Imam al-Ghazali ,pengarang kitab Ihya Ulumuddin mengungkapkan bahawa Hasan al-Bashri didatangi  oleh seseorang seraya berkata: Wahai Abu said seseorang telah mencelamu.
,Hasan Bashri berkata ke sini kamu..ketika dia datang  berjumpa Hasan Al-Bashri,maka di saat itu juga Hasan Al –Bashri memberinya sepiring kurma ( sebesar tampah) dan berkata kepadanya : Temuilah dia dan katakan padanya .. kamu  telah memberikan kebaikan-kebaikanmu kepada kami  dan kami memberikan kurma ini sebagai imbalannya.Dia pun pergi menemui orang yang mencela Hasan Al-Bashri untuk memberikan kurma tersebut..

Apa yg ingin disampaikan menerusi cerita ini adalah,urusan dunia begitu mudah dan ringan ,banyak orang yang bersedekah dengan kebaikannya.Kamu tidak boleh mencerca mereka meskipun orang lain sangat benci kepada kamu,dendam atau menyeleweng.
Anggaplah semua itu sebagai tabung kebaikan kamu dan ketahuilah bahawa semua itu akan mengangkat darjat kamu.

Diriwayatkan dalam sejarah Nabi Musa a.s ketika dia meminta,Ya Tuhanku,aku ingin meminta sesuatu kepadamu.Allah bertanya ( padahal Allah Maha Tahu )Apa itu wahai Musa? Musa berkata : Aku meminta kepadamu agar manusia tidak lagi mencela aku.Allah berfirman : Wahai Musa demi kemuliaan dan keagungan-Ku.Aku sendiri membiarkannya untuk diri-Ku.padahal akulah yang menciptakan dan memberi mereka rezeki,namun mereka tetap mencela dan mencaci-Ku!!!

Subhanallah Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Esa,yang menjadi tumpuan segala harapan ,yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.Malah tidak ada satupun yang menyerupainya pun turut dicela oleh makhluk yang sangat lemah ini dan yang jahat,maka bagaimana dengan kita ?? Sedangkan kita termasuk orang-orang yang lalai dan banyak kekurangan…

Jika hal ini dapat direnungi dan dapat difahami,maka ia merupakan petunjuk  terbaik dalam memahami perumpamaan agung yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulallah S.A.W.Mereka saling memaafkan namun juga berbeza pendapat,sebagaimana manusia lain.
Namun mereka kembali kepada kemurniaan ,ketulusan dan saling merangkul,keceriaan dan cinta,kerana mereka sama-sama menjunjung satu landasan keyakinan dan bukannya dasar-dasar  keyakinan yang beragam.Landasan keyakinan mereka adalah LailahaIllallah Muhammadur-Rasulullah,tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.

Segala sesuatu yang terjadi di antara mereka menunjukkan  bahawa mereka tidak keluar dari sifat-sifat kemanusiaan.Mereka bukanlah malaikat dan tidak pula menyimpang dari sabda Rasulallah s.a.w yang menjelaskan bahawa setiap manusia akan berbuat salah.Mereka tidak mungkin mempunyai catatan-catatan kehidupan yang bersih tanpa cela dan kekurangan.Tidak hal itu tidak mungkin akan wujud.

Mereka adalah manusi yang mempunyai dorongan-dorongan kemanusiaan dalam diri,mereka menjalani kehidupan dengan dorongan – dorongan kemanusiaan yang diterapkan dalam diri mereka.Namun dorongan-dorongan tersebut dalam keadaan paling bersih dan tinggi .Dorongan-dorongan kemanusiaan ketika menurun dapat mencapai  hujung batasan berdasarkan sikap diri,kemudian berjaya hingga sampai pada puncak yang paling tinggi.

Mereka juga bekerja ketika mereka menghadapi situasi yang sangat berat,sehingga mereka harus mundur,tetapi mereka tidak menyerah begitu saja.Bahkan mereka kembali berusaha dari awal.Mereka terus menjulang kejayaan demi kejayaan yang ditulis dengan tinta emas dalam sejarah..

Mengakhiri Permusuhan Dan Berusaha Untuk Damai

Seorang lelaki berkata kepada Amru bin Ash: Demi Allah ,aku akan berdendam denganmu.Amru menjawab :Jadi jika begitu kamu akan terperangkap dengan kesibukan!!.
Dia memberi petunjuk pada kebenaran: bahawa orang yang mempunyai niat berdendam kepada seseorang ,mencela orang lain dan memperdaya ,sebenarnya dia tidak akan pernah terbebas! Dan Allah akan membuatnya semakin sibuk dengan urusan orang lain.Hal ini hanya akan mensia-siakan usia dalam kepalsuan,kejenuhan dan segala hal  yang tidak berguna.
Perkataan Amru bin Ash r.a merupakan kebijaksanaan yang  benar.Inilah yang disebut hikmah dalam bahasa Al-Quran.

Firman Allah s.w.t : Dan siapa yang dianugerahi hikmah,dia benar – benar telah dianugerahi kurnia yang banyak ( Al-BAqarah : 269 )
Ahli  hadis meriwayatkan bahawa Amir  asy – Sya’bi ( salah seorang ulama kalangan tabi’in yang tersohor ) ada seorang lelaki yang berdiri di hadapannya dan berkata :
Wahai  Amir kamu telah berdusta!!
Amir menjawab , jika kamu benar ,maka Allah pasti mengampuniku.Namun jika aku yang berdusta ,maka Allah akan mengampuni kamu .
Ya ,begitulah jawapan yang paling tepat.Perhatikanlah,apa yang akan dikatakan  oleh lelaki itu selanjutnya??
Dia terdiam!! Sesiapapun yang ingin mengakhiri permusuhan,maka dia tidak akan  memancing permusuhan dengan orang lain,terutama kepada orang-orang yang mempunyai keutamaan atau orang-orang yang mempunyai kedudukan  @ terkemuka dalam masyarakat.maka dia sebenarnya dia telah berbuat baik pada dirinya sendiri,terhadap agama islam dan ummat islam seluruhnya.

Muhasabah Diri

Dalam sejarah kehidupan Salim bin Abdullah bin Umar,ada seorang lelaki yang selalu berusaha mendesaknya di Mina.Salim merupakan seorang ulama yang terkenal di kalangan tabiin sambil berkata.
Pada suatu hari lelaki tadi menoleh kepada Salim bin Abdullah bin Umar,lalu ia berkata : Aku menganggap kamu sebagai orang yang jahat.lalu Salim menjawab : Hanya kamu sahaja yang mengetahui masalah ini ! Ini kerana Salimmerasa dirinya sebagai orang yang berperilaku buruk.Dan itu benar,kerana orang yang kelalaian dan kekurangan setiap kali dia melihat dirinya meninggikan diri,melampaui batas  dan lupa diri,maka dia mencela dirinya sendiri dan meninjau kembali segala perilakunya yang buruk selama ini.
Tetapi orang kafir dan munafik pula mereka akan selalu menunjukkan dirinya di hadapan orang lain bahawa perilakunya bersih dan baik.

Pada suatu hari Said bin Musayyib telah terbangun di tengah malam,dia berkata kepada dirinya sendiri : Wahai diriku bangunlahkamu adalah sarang kepada segala keburukan..
Said bin Musayyab mengatakan hal itu kepada dirinya sendiri, sedangkan kita ,apa yang kita katakan pada diri kita? Ya Allah tutupkanlah kekurangan-kekurangan kami.

Inilah perumpamaan agung yang dicontohkan oleh para sahabat Rasululallah s.a.w.Rasulallah telah mendidik mereka dengan landasan-landasan keyakinan dan perilaku.Jika tidak mereka hanyalah umat yang buta huruf dan mundur yang hidup di gurun pasir.Akan tetapi Rasulallah s.a.w telah berjaya membangun karakter mereka setahap demi setahap,merangkai keluhuran perilaku mereka dengan penuh perhatian dan selalu memperhatikan mereka sehingga mereka menjadi pemimpin umat dan teladan terbaik bagi manusia..wallahualam.


:: Sumber Buku : Pesona Cinta DR,’AIDH ABDULLAH AL – QARNI ( Penterjemah DR>MUHAMMAD AMAR ADLY MA )Terbitan Berlian Publication SDN.BHD

By : UDT KMKJ 2010/11

About the Author

Posted by Kesatuan Mahasiswa Kelantan Jordan on 12:29:00 AM . Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 . Feel free to leave a response

By Kesatuan Mahasiswa Kelantan Jordan on 12:29:00 AM . Filed under . Follow any responses to the RSS 2.0 . Leave a response

0 cadangan dan kritikan membina for " ~ SENTUHLAH HATI MEREKA ~ "

Post a Comment

Tv Kmkj

    Blog Archive